ภาพข่าวกิจกรรม /ประชาสัมพันธ์
เพื่อความปลอดภัยของสมาชิก ด้วยความห่วงใยของสหกรณ์ฯ..More
เมื่อ 31 มี.ค. 63 อ่าน 275 ครั้ง
ขอความร่วมมือผู้ที่มาติดต่อสหกรณ์ฯ สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกท่านเพื่อความปลอดภัยของท่านและเพื่อนสมาชิก..More
เมื่อ 31 มี.ค. 63 อ่าน 264 ครั้ง
Co-Op ครูอยุธยา ใส่ใจคุณภาพชีวิต+พิชิต Covid-19..More
เมื่อ 30 มี.ค. 63 อ่าน 348 ครั้ง
ประกาศฯ เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19ประกาศ ณ วันที่ 2..More
เมื่อ 27 มี.ค. 63 อ่าน 261 ครั้ง
เนื่องจากได้เกิดวิกฤตโรคระบาดCOVID -19 ทำให้สมาชิกอาจมีค่าใช้จ่ายในการดูแลตัวเองและครอบครัวเพื่อบรรเ..More
เมื่อ 26 มี.ค. 63 อ่าน 483 ครั้ง
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาได้เข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ..More
เมื่อ 18 มี.ค. 63 อ่าน 224 ครั้ง
เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 นายสฤษดิ์ เอี่ยมศิริ ประธานฝ่ายเงินกู้ร่วมกับฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมเ..More
เมื่อ 11 มี.ค. 63 อ่าน 216 ครั้ง
สหกรณ์ฯ ได้โอนเงินโครงการสหกรณ์เอื้ออาทรต่อสมาชิกสำหรับสมาชิกที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์ เข้าบัญชีของท่าน..More
เมื่อ 5 มี.ค. 63 อ่าน 312 ครั้ง
ประกาศฯ เรื่องโครงการขอชะลอการชำระหนี้เงินต้น ประจำปี 2563..More
เมื่อ 27 มี.ค. 63 อ่าน 375 ครั้ง
ประกาศฯ เรื่องการให้กู้โครงการเงินกู้สามัญปันผลรายปี พ.ศ.2563..More
เมื่อ 28 ก.พ. 63 อ่าน 452 ครั้ง
ประกาศฯ เรื่อง มติคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 (ฉบับที่ 2)..More
เมื่อ 28 ก.พ. 63 อ่าน 487 ครั้ง
นายดำหริ งิมสันเทียะ ประธานกรรมการและฝ่ายจัดการ ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563ณ ..More
เมื่อ 26 ก.พ. 63 อ่าน 168 ครั้ง