ภาพข่าวกิจกรรม /ประชาสัมพันธ์
ผู้จัดการเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างระบบคุ้มครองทางการเงินของสหกรณ์ วันที่ 16 กรก..More
เมื่อ 21 ก.ค. 58 อ่าน 963 ครั้ง
สหกรณ์ฯ เปิดอบรมวิชาชีพเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับสมาชิกในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทค..More
เมื่อ 21 ก.ค. 58 อ่าน 1066 ครั้ง
ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ที่เข้าศึกษาดูงานในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.30 น.ยินดีเป็น..More
เมื่อ 21 ก.ค. 58 อ่าน 1222 ครั้ง
ฟังเพลงอัลบั้มชุด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด มีทั้งหมด ๕ เพลงและดนตรีฝึกหัดขับร้องเพลงอ..More
เมื่อ 1 ก.ค. 58 อ่าน 1227 ครั้ง
อบรมผุู้บริหารของสหกรณ์ยุคใหม่ ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมป๋วย อึ้งภากรณ์ อาคาร 1..More
เมื่อ 2 ก.ค. 58 อ่าน 979 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุะยา จำกัดเข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด และร่วม..More
เมื่อ 2 ก.ค. 58 อ่าน 1023 ครั้ง
ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณแม่จรงค์ หอมระรื่น มารดาท่านกรรมการและเลขานุการ ผอ.จำรูญ หอมระรื่น ณ เมรุวัดโพธิ์..More
เมื่อ 24 มิ.ย. 58 อ่าน 975 ครั้ง
สหกรณ์ฯ พบเพื่อนสมาชิก อ.อุทัย วันที่ 28 พ.ค.58..More
เมื่อ 29 พ.ค. 58 อ่าน 941 ครั้ง
แสดงความยินดีกับ ผอ.จุฑามาศ รอดภัย ผอ.โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล ประธานฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ที่ได..More
เมื่อ 22 พ.ค. 58 อ่าน 1564 ครั้ง
การประชุมสัมมนาระดับภาคและการเลี้ยงสังสรรค์แสดงมุทิตาจิตของชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง/ภาค..More
เมื่อ 18 พ.ค. 58 อ่าน 1021 ครั้ง
การประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2558 ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 สาระสำคัญคือการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ฯ..More
เมื่อ 12 พ.ค. 58 อ่าน 1037 ครั้ง
สหกรณ์ฯมีโครงการเปิดให้กู้เงินโครงการส่งคืน กบข. เพื่อให้ข้าราชการบำนาญที่เข้าโครงการส่งคืน กบข. ที่..More
เมื่อ 29 เม.ย. 58 อ่าน 1781 ครั้ง