ภาพข่าวกิจกรรม /ประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์ วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรพระนครศรีอ..More
เมื่อ 7 ส.ค. 57 อ่าน 1235 ครั้ง
สัมมนาการบริหารยุคใหม่แบบมืออาชีพ ณ เบญจธารา บูติค จ.ลพบุรี วันที่ 2-3 สิงหาคม 2557..More
เมื่อ 2 ส.ค. 57 อ่าน 1223 ครั้ง
วันที่ 19 กรกฏาคม 2557 ทางสหกรณ์ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้กับสมาชิกสหกรณ์ออม..More
เมื่อ 19 ก.ค. 57 อ่าน 1108 ครั้ง
แจ้งรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ฯที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิ..More
เมื่อ 7 ก.ค. 57 อ่าน 1010 ครั้ง
ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก จำนวน 700 ทุน แยกตามระดับทุนโดยมีรายละเอียดของทุนดังไปต่อนี้More
เมื่อ 29 มิ.ย. 57 อ่าน 1196 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด วันที่ 20 ม..More
เมื่อ 27 มิ.ย. 57 อ่าน 1463 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ วันที่ 6 มิถุนายน 2557..More
เมื่อ 27 มิ.ย. 57 อ่าน 2102 ครั้ง
เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ได้เข้าศึกษาดูงาน หสกรณ์ออมทรัพย์ครูพระ..More
เมื่อ 19 มิ.ย. 57 อ่าน 1403 ครั้ง
เมื่อวันที่ 4 มิถุยายน 2557 นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหัวหน้าส่วนราชการ..More
เมื่อ 18 มิ.ย. 57 อ่าน 1178 ครั้ง
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด กำหนดจัดอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิกเพื่อส่งเสริมศักยภาพสมาชิ..More
เมื่อ 21 พ.ค. 57 อ่าน 1161 ครั้ง
เมื่อที่ 11 พฤษภาคม 2557ประธาน,ผู้จัดการและรองผู้จัดการ ได้ร่วมกันมอบเงินบริจาคสมทบทุนสร้างสวนธรรมรว..More
เมื่อ 16 พ.ค. 57 อ่าน 1395 ครั้ง
ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาพระนครศรีอยุธยามอบของที่ระลึกในเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์)วันที..More
เมื่อ 11 เม.ย. 57 อ่าน 1317 ครั้ง