ภาพข่าวกิจกรรม /ประชาสัมพันธ์
..More
เมื่อ 27 พ.ย. 60 อ่าน 1217 ครั้ง
ประกาศผลการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ ชุดที่ 58 ประจำปี 2561 และผู้ตรวจสอบกิจก..More
เมื่อ 16 พ.ย. 60 อ่าน 638 ครั้ง
ประกาศ การเปลี่ยนหน่วยสรรหา เขตสรรหาที่ 2 หน่วยสรรหาที่ 1 และหน่วยสรรหาที่ 4 คลิกดูเอกสารประกาศสหกรณ..More
เมื่อ 8 พ.ย. 60 อ่าน 618 ครั้ง
ประกาศเสนอบริการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ปี 61 โหลดเอกสารประกาศสหกรณ์..More
เมื่อ 8 พ.ย. 60 อ่าน 739 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์รับการสรรหาเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง ประจำปี 2561เอกสารประกาศประกาศรายชื..More
เมื่อ 18 ต.ค. 60 อ่าน 604 ครั้ง
สหกรณ์พบสมาชิก ท.อยุธยา ร่วมประชุมโครงการพัฒนาครูและบคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในกลุ่มเทศบาล ณ โรงเรีย..More
เมื่อ 29 ก.ย. 60 อ่าน 717 ครั้ง
มอบของที่ระลึกให้ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560..More
เมื่อ 29 ก.ย. 60 อ่าน 589 ครั้ง
สัมมนา เรื่องผลกระทบของเกณฑ์การกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อ ชสอ. และสหกรณ์สมาชิก และประชุมคณะกรรมการเ..More
เมื่อ 28 ก.ย. 60 อ่าน 532 ครั้ง
ร่วมประชุมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด ในฐานะกรรมการ สส.ชสอ. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุ..More
เมื่อ 28 ก.ย. 60 อ่าน 536 ครั้ง
ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ.ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจอ่างทอง ในฐานะกรรมการ สส.ชสอ...More
เมื่อ 28 ก.ย. 60 อ่าน 529 ครั้ง
พบสมาชิกสมาคมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คาูบำนาญ พระนครศรีอยุธยา ในวันประชุมสามัญประจำปีของสมาคม ณ ห้องประ..More
เมื่อ 28 ก.ย. 60 อ่าน 518 ครั้ง
เอกสารประกาศประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัดเรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้..More
เมื่อ 27 ก.ย. 60 อ่าน 724 ครั้ง