ภาพข่าวกิจกรรม /ประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุะยา จำกัดเข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด และร่วม..More
เมื่อ 2 ก.ค. 58 อ่าน 1122 ครั้ง
ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณแม่จรงค์ หอมระรื่น มารดาท่านกรรมการและเลขานุการ ผอ.จำรูญ หอมระรื่น ณ เมรุวัดโพธิ์..More
เมื่อ 24 มิ.ย. 58 อ่าน 1089 ครั้ง
สหกรณ์ฯ พบเพื่อนสมาชิก อ.อุทัย วันที่ 28 พ.ค.58..More
เมื่อ 29 พ.ค. 58 อ่าน 1029 ครั้ง
แสดงความยินดีกับ ผอ.จุฑามาศ รอดภัย ผอ.โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล ประธานฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ที่ได..More
เมื่อ 22 พ.ค. 58 อ่าน 1706 ครั้ง
การประชุมสัมมนาระดับภาคและการเลี้ยงสังสรรค์แสดงมุทิตาจิตของชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง/ภาค..More
เมื่อ 18 พ.ค. 58 อ่าน 1136 ครั้ง
การประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2558 ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 สาระสำคัญคือการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ฯ..More
เมื่อ 12 พ.ค. 58 อ่าน 1121 ครั้ง
สหกรณ์ฯมีโครงการเปิดให้กู้เงินโครงการส่งคืน กบข. เพื่อให้ข้าราชการบำนาญที่เข้าโครงการส่งคืน กบข. ที่..More
เมื่อ 29 เม.ย. 58 อ่าน 1882 ครั้ง
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด กำหนดจัดอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิกเพื่อส่งเสริมศักยภาพสมาชิ..More
เมื่อ 27 เม.ย. 58 อ่าน 1141 ครั้ง
ผู้จัดการและคณะร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 27 เมษายน 2558..More
เมื่อ 27 เม.ย. 58 อ่าน 1386 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุะยา จำกัดในวันที่ 22 เมษายน..More
เมื่อ 22 เม.ย. 58 อ่าน 1151 ครั้ง
งานวันสงกรานต์ ขึ้นปีใหม่ของไทย มีกิจกรรมรดน้ำผู้ใหญ่..More
เมื่อ 10 เม.ย. 58 อ่าน 1132 ครั้ง
ด่วน.. เปิดให้มีการชะลอการชำระเงินต้น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด เปิดให้มีการชะลอการชำร..More
เมื่อ 27 มี.ค. 58 อ่าน 1087 ครั้ง