ภาพข่าวกิจกรรม /ประชาสัมพันธ์
คณะผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ถวายความจงรักภักดี ร่วมลงนามถวายพระ..More
เมื่อ 7 เม.ย. 58 อ่าน 1440 ครั้ง
วันที่ 20 มีนาคม 58 เวลา 13.30 น.คณะอนุกรรมการดำเนินการได้ประชุมยกร่างข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ขึ้น..More
เมื่อ 20 มี.ค. 58 อ่าน 1358 ครั้ง
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 58 ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 3 พร้อมให้การต้อนรับสหกรณ์จังหวัด..More
เมื่อ 25 ก.พ. 58 อ่าน 1010 ครั้ง
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 58 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการ..More
เมื่อ 25 ก.พ. 58 อ่าน 1400 ครั้ง
เนื่องจากเนื้อหาข้อมูลในเว็บไซต์ของ สหกรณ์ฯเริ่มมีจำนวนมาก ขึ้นเพื่อเพิ่มการใช้งานให้มีประสิทธิภาพแล..More
เมื่อ 4 ก.พ. 58 อ่าน 1207 ครั้ง
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดตั้ง “กองทุนกลาง” เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการต่า..More
เมื่อ 30 ม.ค. 58 อ่าน 1125 ครั้ง
สหกรณ์ฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ในวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออ..More
เมื่อ 23 ธ.ค. 57 อ่าน 1082 ครั้ง
ประกาศผลสอบบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัดให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ลำด..More
เมื่อ 16 ธ.ค. 57 อ่าน 1250 ครั้ง
ท่าน ผอ.เขต สพป.อย.2 ท่านดำหริ งิมสันเทียะ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 55 แสดงความยินกับผู้จ..More
เมื่อ 2 ธ.ค. 57 อ่าน 1561 ครั้ง
ท่านผอ.อารักษ์ พัฒนถาวร นำทีมข้าราชการ สนง.สพป.อย.1 ส่งท่านดิเรก เนคมานุรักษ์ เป็นผู้จัดการสหกรณ์ฯ ท..More
เมื่อ 1 ธ.ค. 57 อ่าน 1836 ครั้ง
ประกาศผลการสรรหาปรธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ และ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ชุด 55ประจำปี 2558..More
เมื่อ 21 พ.ย. 57 อ่าน 1010 ครั้ง
ขอเชิญสมาชิกทุกท่านประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557ในวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็น..More
เมื่อ 12 พ.ย. 57 อ่าน 1228 ครั้ง