ภาพข่าวกิจกรรม /ประชาสัมพันธ์
รองธาดา จิตระเดช รองผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด เข้าร่วมประชุมและบรรยายให้กับข้..More
เมื่อ 19 พ.ค. 59 อ่าน 819 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัดเพื่อเป็นแนวทางใน..More
เมื่อ 16 พ.ค. 59 อ่าน 1085 ครั้ง
ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 "บริษัทสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ใ..More
เมื่อ 22 เม.ย. 59 อ่าน 854 ครั้ง
หัวหน้าฝ่ายธุรการเข้าร่วมอบรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19-20 เมษายน 2559 ณ ห้อง 604 อาคา..More
เมื่อ 22 เม.ย. 59 อ่าน 881 ครั้ง
ชาวสหกรณ์ฯ ครูอยุธยา เดินสายรับคำอวยพร และรดน้ำผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลสงกรานต์..More
เมื่อ 12 เม.ย. 59 อ่าน 1078 ครั้ง
ผู้จัดการดิเรก เนคมานุรักษ์ ได้เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอย..More
เมื่อ 5 เม.ย. 59 อ่าน 965 ครั้ง
สหกรณ์ฯจะมีโครงการการจัดอบรมวิชาชีพให้กับสมาชิกในช่วงเดือนมิถุนายน 2559 โดยจะเปิดรับสมัครเดือนพฤษภาค..More
เมื่อ 5 เม.ย. 59 อ่าน 1026 ครั้ง
สหกรณ์ฯได้เปิดโครงการผ่อนผันการชำระหนี้เงินต้นเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในช่วงเปิดภาคเรียนประกาศ จึงได้เปิ..More
เมื่อ 4 เม.ย. 59 อ่าน 1068 ครั้ง
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯได้เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ รุ่น2..More
เมื่อ 1 มี.ค. 59 อ่าน 818 ครั้ง
่ผู้จัดการดิเรก เนคมานุรักษ์ได้เข้าร่วมประชุมคัดเลือกนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระด..More
เมื่อ 1 มี.ค. 59 อ่าน 845 ครั้ง
ประธานกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ฯ ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประ..More
เมื่อ 26 ก.พ. 59 อ่าน 906 ครั้ง
ผอ.อารักษ์ พัฒนถาวร ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ฯ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครูแห่ง..More
เมื่อ 17 ม.ค. 59 อ่าน 1699 ครั้ง