ภาพข่าวกิจกรรม /ประชาสัมพันธ์
ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณแม่จรงค์ หอมระรื่น มารดาท่านกรรมการและเลขานุการ ผอ.จำรูญ หอมระรื่น ณ เมรุวัดโพธิ์..More
เมื่อ 24 มิ.ย. 58 อ่าน 883 ครั้ง
สหกรณ์ฯ พบเพื่อนสมาชิก อ.อุทัย วันที่ 28 พ.ค.58..More
เมื่อ 29 พ.ค. 58 อ่าน 855 ครั้ง
แสดงความยินดีกับ ผอ.จุฑามาศ รอดภัย ผอ.โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล ประธานฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ที่ได..More
เมื่อ 22 พ.ค. 58 อ่าน 1423 ครั้ง
การประชุมสัมมนาระดับภาคและการเลี้ยงสังสรรค์แสดงมุทิตาจิตของชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง/ภาค..More
เมื่อ 18 พ.ค. 58 อ่าน 893 ครั้ง
การประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2558 ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 สาระสำคัญคือการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ฯ..More
เมื่อ 12 พ.ค. 58 อ่าน 945 ครั้ง
สหกรณ์ฯมีโครงการเปิดให้กู้เงินโครงการส่งคืน กบข. เพื่อให้ข้าราชการบำนาญที่เข้าโครงการส่งคืน กบข. ที่..More
เมื่อ 29 เม.ย. 58 อ่าน 1629 ครั้ง
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด กำหนดจัดอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิกเพื่อส่งเสริมศักยภาพสมาชิ..More
เมื่อ 27 เม.ย. 58 อ่าน 987 ครั้ง
ผู้จัดการและคณะร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 27 เมษายน 2558..More
เมื่อ 27 เม.ย. 58 อ่าน 1136 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุะยา จำกัดในวันที่ 22 เมษายน..More
เมื่อ 22 เม.ย. 58 อ่าน 935 ครั้ง
งานวันสงกรานต์ ขึ้นปีใหม่ของไทย มีกิจกรรมรดน้ำผู้ใหญ่..More
เมื่อ 10 เม.ย. 58 อ่าน 947 ครั้ง
ด่วน.. เปิดให้มีการชะลอการชำระเงินต้น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด เปิดให้มีการชะลอการชำร..More
เมื่อ 27 มี.ค. 58 อ่าน 917 ครั้ง
คณะผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ถวายความจงรักภักดี ร่วมลงนามถวายพระ..More
เมื่อ 7 เม.ย. 58 อ่าน 1185 ครั้ง