ภาพข่าวกิจกรรม /ประชาสัมพันธ์
สหกรณ์เปิดโครงการชะลอเงินต้นสามัญประจำปี 2557 ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2557 แจ้งรายชื่อได้ตั้..More
เมื่อ 10 เม.ย. 57 อ่าน 1159 ครั้ง
สหกรณ์ฯ หยุดทำการ..More
เมื่อ 6 เม.ย. 57 อ่าน 1015 ครั้ง
สัมมนากฏหมายเพื่อการพึ่งตนเองในการติดตามหนี้ ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุร..More
เมื่อ 15 พ.ค. 57 อ่าน 1156 ครั้ง
ด้วยทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ได้จัดทำระบบแจ้งยอดใบเสร็จรับเงินแต่ละเดือนให้สมาชิกไ..More
เมื่อ 8 มี.ค. 57 อ่าน 3320 ครั้ง
ร่วมงานมหกรรมรักษ์ประตูชัยครั้งที่ 3 และมหกรรมวิชาการ 7 มี.ค.57..More
เมื่อ 7 มี.ค. 57 อ่าน 1098 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.วันชาติ ขอพร กรรมการเงินกู้ของสหกรณ์ฯ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนพระอินทร์ศึ..More
เมื่อ 6 มี.ค. 57 อ่าน 2012 ครั้ง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ ขอเชิญร่วมรับฟังโครงการ A-Link เชื่อมโยงธุรกิจ สนจ.พระนครศรีอยุธยาโดยม..More
เมื่อ 5 มี.ค. 57 อ่าน 1195 ครั้ง
วันสหกรณ์แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี สืบเนื่องมาจากสหกรณ์ในประเทศต่างๆ เจร..More
เมื่อ 1 มี.ค. 57 อ่าน 1608 ครั้ง
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 25..More
เมื่อ 28 ก.พ. 57 อ่าน 1449 ครั้ง
การนำเงินมาชำระหนี้ของสมาชิก การนำเงินมาชำระหนี้ของสมมาชิกที่เป็นข้าราชการประจำ 1.สมาชิกที่นำเงิ..More
เมื่อ 26 ก.พ. 57 อ่าน 4220 ครั้ง
การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก 4 ประเภท ดังนี้ 1.เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 1..More
เมื่อ 20 มี.ค. 57 อ่าน 25003 ครั้ง
การสมัครเป็นสมาชิก 1.ยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ 2.สมาชิกที่สมัครใหม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข..More
เมื่อ 26 ก.พ. 57 อ่าน 4707 ครั้ง