ภาพข่าวกิจกรรม /ประชาสัมพันธ์
สุ่มคัดเลือกทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2558 "วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558" เวลา 10.00 น. ณ ห้องประช..More
เมื่อ 15 ก.ย. 58 อ่าน 1234 ครั้ง
ร่วมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ ของ สนง.สพป.อย.2 วันที่ 1 กันยายน 2558..More
เมื่อ 1 ก.ย. 58 อ่าน 1622 ครั้ง
..More
เมื่อ 25 ส.ค. 58 อ่าน 957 ครั้ง
ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ชุดที่ 55/2558 ในการประชุมครั้งที่ 8/..More
เมื่อ 10 ส.ค. 58 อ่าน 1092 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสหกรณ์ฯ ให้สมาชิก อ.วังน้อย ทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ ณ ห้องประชุม อ.วั..More
เมื่อ 21 ก.ค. 58 อ่าน 1007 ครั้ง
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณพ่อของท่าน ผอ.ธงชัย ชาวนา ผู้ประสานงานของสหกรณ์ วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม..More
เมื่อ 21 ก.ค. 58 อ่าน 1560 ครั้ง
สหกรณ์ฯ เยี่ยมบ้าน ผอ.ประยูร สุขจิตร ที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมของสหกรณ์ ที่บ้านท่านประสพอัคคีภัย ไฟ..More
เมื่อ 21 ก.ค. 58 อ่าน 1331 ครั้ง
ผู้จัดการเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างระบบคุ้มครองทางการเงินของสหกรณ์ วันที่ 16 กรก..More
เมื่อ 21 ก.ค. 58 อ่าน 1049 ครั้ง
สหกรณ์ฯ เปิดอบรมวิชาชีพเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับสมาชิกในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทค..More
เมื่อ 21 ก.ค. 58 อ่าน 1166 ครั้ง
ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ที่เข้าศึกษาดูงานในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.30 น.ยินดีเป็น..More
เมื่อ 21 ก.ค. 58 อ่าน 1352 ครั้ง
ฟังเพลงอัลบั้มชุด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด มีทั้งหมด ๕ เพลงและดนตรีฝึกหัดขับร้องเพลงอ..More
เมื่อ 1 ก.ค. 58 อ่าน 1344 ครั้ง
อบรมผุู้บริหารของสหกรณ์ยุคใหม่ ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมป๋วย อึ้งภากรณ์ อาคาร 1..More
เมื่อ 2 ก.ค. 58 อ่าน 1057 ครั้ง