ภาพข่าวกิจกรรม /ประชาสัมพันธ์
สัมมนาเตรียมควมพร้อมสู่การกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์์ขนาดใหญ่ จัดโดย ชสอ. วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ณ..More
เมื่อ 22 ก.ย. 60 อ่าน 577 ครั้ง
สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบุคคลภายนอกเข้าประเมินโครงการสหกรณ์สีขาวของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศร..More
เมื่อ 22 ก.ย. 60 อ่าน 557 ครั้ง
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ฯ กับ สกสค. ณ สวนสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ในวันที่ 14 กันยายน 25..More
เมื่อ 22 ก.ย. 60 อ่าน 577 ครั้ง
สมาชิกกู้สามัญพิเศษใช้ที่ดินค้ำประกันจำนองที่ดินที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี..More
เมื่อ 22 ก.ย. 60 อ่าน 485 ครั้ง
ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผุู้เกษียณอายุราชการ สู่เส้นชัยด้วยความภาคภูมิ..More
เมื่อ 22 ก.ย. 60 อ่าน 538 ครั้ง
สหกรณ์มอบทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2560..More
เมื่อ 22 ก.ย. 60 อ่าน 547 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ในวันที่ 25 สิงหาค..More
เมื่อ 25 ส.ค. 60 อ่าน 884 ครั้ง
โครงการประชุมเชิงประปฏิบัติการ การมีว่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรในระดับจั..More
เมื่อ 25 ส.ค. 60 อ่าน 695 ครั้ง
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัดเรื่อง ผลการคัดเลือกทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์..More
เมื่อ 22 ส.ค. 60 อ่าน 3443 ครั้ง
สุ่มคัดเลือกทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ วันที่ 16 สิงหาคม 2560..More
เมื่อ 16 ส.ค. 60 อ่าน 808 ครั้ง
รองธาดา จิตระเดช เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ร่วมพิธีทำบุญฉลองเปิดอาคารเรียนหล..More
เมื่อ 10 ส.ค. 60 อ่าน 629 ครั้ง
สหกรณ์พบปะสมาชิกกลุ่มวังคชสาร อ.วังน้อย ณ เทศบาลตำบลลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันศุกร์ที..More
เมื่อ 4 ส.ค. 60 อ่าน 616 ครั้ง