ภาพข่าวกิจกรรม /ประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สวรรคตก..More
เมื่อ 27 ต.ค. 59 อ่าน 797 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ,คณะกรรมการและผู้ตรวจกิจการสหกร..More
เมื่อ 27 ต.ค. 59 อ่าน 995 ครั้ง
คณะกรรมการ ชุดที่ 56 และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศ..More
เมื่อ 30 ก.ย. 59 อ่าน 913 ครั้ง
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการ,กรรมการดำเนินการ..More
เมื่อ 27 ก.ย. 59 อ่าน 890 ครั้ง
คณะกรรมการชุดที่ 56/2559 และฝ่ายจัดการร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ ..More
เมื่อ 26 ก.ย. 59 อ่าน 798 ครั้ง
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและให้สามารถบริหารกิจการสหกรณ์ได้อย่างมีประสิท..More
เมื่อ 1 ก.ย. 59 อ่าน 1178 ครั้ง
ร่วมโครงการสัมมนาของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลางเรื่องผลดี-ผลเสียสหกรณ์ออมทรัพย์ภายใต้การกำกับของกระทร..More
เมื่อ 29 ส.ค. 59 อ่าน 771 ครั้ง
ร่วมกิจกรรมโครงการสัมมนากรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจ สสอค. ณ ตำนานป่ารี..More
เมื่อ 29 ส.ค. 59 อ่าน 787 ครั้ง
แจ้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2559Download24 ส.ค. 59 อ่าน 1135 ครั้ง
กรรมการและฝ่ายจัดการเข้าร่วมสัมมนา "โครงการสานพลังประชารัฐกับขบวนการสหกรณ์" วันพุธที่ 10 ส.ค.59 ณ ดร..More
เมื่อ 17 ส.ค. 59 อ่าน 710 ครั้ง
คณะกรรมการร่วมเป็นสักขีพยานในการสุ่มคัดเลือกทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2559 ใครที่ส่งเอกสาร ติดตามข..More
เมื่อ 17 ส.ค. 59 อ่าน 974 ครั้ง
ร่วมงานสวดศพคุณพ่อสุพจน์ ผดุงสุทธิ์ วันที่ 16/08/2559..More
เมื่อ 17 ส.ค. 59 อ่าน 756 ครั้ง