ภาพข่าวกิจกรรม /ประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมเชิงประปฏิบัติการ การมีว่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรในระดับจั..More
เมื่อ 25 ส.ค. 60 อ่าน 588 ครั้ง
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัดเรื่อง ผลการคัดเลือกทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์..More
เมื่อ 22 ส.ค. 60 อ่าน 3331 ครั้ง
สุ่มคัดเลือกทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ วันที่ 16 สิงหาคม 2560..More
เมื่อ 16 ส.ค. 60 อ่าน 671 ครั้ง
รองธาดา จิตระเดช เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ร่วมพิธีทำบุญฉลองเปิดอาคารเรียนหล..More
เมื่อ 10 ส.ค. 60 อ่าน 503 ครั้ง
สหกรณ์พบปะสมาชิกกลุ่มวังคชสาร อ.วังน้อย ณ เทศบาลตำบลลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันศุกร์ที..More
เมื่อ 4 ส.ค. 60 อ่าน 521 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ฯ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ณ ห้องประชุมนเรศวร ชั้น 3 สหกรณ์ออม..More
เมื่อ 21 ก.ค. 60 อ่าน 561 ครั้ง
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จ..More
เมื่อ 20 ก.ค. 60 อ่าน 601 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎ..More
เมื่อ 17 ก.ค. 60 อ่าน 596 ครั้ง
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯอบรมในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม..More
เมื่อ 7 ก.ค. 60 อ่าน 624 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ ได้เปิดรับสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์รับสมัครตั้งแต่วันศุกร์ที..More
เมื่อ 30 มิ.ย. 60 อ่าน 726 ครั้ง
รายละเอียด ดังนี้ 1. งดรับเงินฝากประจำ 24 เดือน 2. รับฝากเงินทุกประเภทรวมกันไม่เกินเดือนละ..More
เมื่อ 26 พ.ค. 60 อ่าน 732 ครั้ง
ประกาศ....การอบรม Photoshop เต็มแล้วค่ะ..More
เมื่อ 23 พ.ค. 60 อ่าน 620 ครั้ง