ภาพข่าวกิจกรรม /ประชาสัมพันธ์
ร่วมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ ของ สนง.สพป.อย.2 วันที่ 1 กันยายน 2558..More
เมื่อ 1 ก.ย. 58 อ่าน 1404 ครั้ง
..More
เมื่อ 25 ส.ค. 58 อ่าน 777 ครั้ง
ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ชุดที่ 55/2558 ในการประชุมครั้งที่ 8/..More
เมื่อ 10 ส.ค. 58 อ่าน 890 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสหกรณ์ฯ ให้สมาชิก อ.วังน้อย ทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ ณ ห้องประชุม อ.วั..More
เมื่อ 21 ก.ค. 58 อ่าน 833 ครั้ง
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณพ่อของท่าน ผอ.ธงชัย ชาวนา ผู้ประสานงานของสหกรณ์ วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม..More
เมื่อ 21 ก.ค. 58 อ่าน 1225 ครั้ง
สหกรณ์ฯ เยี่ยมบ้าน ผอ.ประยูร สุขจิตร ที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมของสหกรณ์ ที่บ้านท่านประสพอัคคีภัย ไฟ..More
เมื่อ 21 ก.ค. 58 อ่าน 1050 ครั้ง
ผู้จัดการเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างระบบคุ้มครองทางการเงินของสหกรณ์ วันที่ 16 กรก..More
เมื่อ 21 ก.ค. 58 อ่าน 864 ครั้ง
สหกรณ์ฯ เปิดอบรมวิชาชีพเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับสมาชิกในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทค..More
เมื่อ 21 ก.ค. 58 อ่าน 954 ครั้ง
ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ที่เข้าศึกษาดูงานในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.30 น.ยินดีเป็น..More
เมื่อ 21 ก.ค. 58 อ่าน 1122 ครั้ง
ฟังเพลงอัลบั้มชุด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด มีทั้งหมด ๕ เพลงและดนตรีฝึกหัดขับร้องเพลงอ..More
เมื่อ 1 ก.ค. 58 อ่าน 1104 ครั้ง
อบรมผุู้บริหารของสหกรณ์ยุคใหม่ ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมป๋วย อึ้งภากรณ์ อาคาร 1..More
เมื่อ 2 ก.ค. 58 อ่าน 887 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุะยา จำกัดเข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด และร่วม..More
เมื่อ 2 ก.ค. 58 อ่าน 918 ครั้ง