ภาพข่าวกิจกรรม /ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและบรรจุเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานสหกรณ์ตามประกาศสหกรณ์ออมทรั..More
เมื่อ 12 พ.ย. 57 อ่าน 971 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 55 ประจำปี 2558และผู้ตรวจสอบกิจการส..More
เมื่อ 6 พ.ย. 57 อ่าน 836 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสหกร..More
เมื่อ 27 ต.ค. 57 อ่าน 950 ครั้ง
ประกาศหาบริษัทประกันชีวิตเพื่อทำประกันชีวิตสมาชิกสหกรณ์หมู่ประจำปี 2557 สนใจอ่านรายละเอียดต่อโหลดเอก..More
เมื่อ 29 ก.ย. 57 อ่าน 891 ครั้ง
ในการประชุมครั้งที่ 10/2557 ของ ด้วยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 54 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 มีมติใ..More
เมื่อ 29 ก.ย. 57 อ่าน 1020 ครั้ง
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อคั..More
เมื่อ 29 ก.ย. 57 อ่าน 888 ครั้ง
ผู้จัดการพิชัย ก้อนนาค มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557 ให้กับผู้ที่ได้รับการสุ่มเลือกโดย..More
เมื่อ 19 ก.ย. 57 อ่าน 1052 ครั้ง
ท่าน ผอ.ภิรมย์ นันทวงค์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ให้การต้อนคณะศ..More
เมื่อ 12 ก.ย. 57 อ่าน 1133 ครั้ง
คุณไสว ศรีไสย ผู้จัดการโครงการการศึกษาและพัฒนาเด็กประถมวัย เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรี..More
เมื่อ 10 ก.ย. 57 อ่าน 904 ครั้ง
ประกาศผลการสุ่มเลือกและคัดเลือกทุนการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2557ดูผลได้จากเ..More
เมื่อ 2 ก.ย. 57 อ่าน 873 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ทำการคัดเลือกและสุ่มเลือกทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ประจำปี 2557 ในว..More
เมื่อ 18 ส.ค. 57 อ่าน 927 ครั้ง
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์ วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรพระนครศรีอ..More
เมื่อ 7 ส.ค. 57 อ่าน 1058 ครั้ง