ภาพข่าวกิจกรรม /ประชาสัมพันธ์
ประกาศการรับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 1-20 ตุลาคม 2558 คลิก.. ดาวน์โหลดปร..More
เมื่อ 8 ต.ค. 58 อ่าน 1055 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์..More
เมื่อ 8 ต.ค. 58 อ่าน 1225 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ประจำปี ๒๕๕๘ ให้ผู้ท..More
เมื่อ 23 ก.ย. 58 อ่าน 1427 ครั้ง
สัมมนา "100 ปี กับการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทย" วันที่ 5-6 กันยายน 2558 ณ แฟนตาซี รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยน..More
เมื่อ 15 ก.ย. 58 อ่าน 957 ครั้ง
ร่วมงานวันเกษียณอายุของ สพป.ชพ.เขต 1 ณ วันท่าการ้อง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 15 กั..More
เมื่อ 15 ก.ย. 58 อ่าน 1016 ครั้ง
สุ่มคัดเลือกทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2558 "วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558" เวลา 10.00 น. ณ ห้องประช..More
เมื่อ 15 ก.ย. 58 อ่าน 1159 ครั้ง
ร่วมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ ของ สนง.สพป.อย.2 วันที่ 1 กันยายน 2558..More
เมื่อ 1 ก.ย. 58 อ่าน 1526 ครั้ง
..More
เมื่อ 25 ส.ค. 58 อ่าน 852 ครั้ง
ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ชุดที่ 55/2558 ในการประชุมครั้งที่ 8/..More
เมื่อ 10 ส.ค. 58 อ่าน 1003 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสหกรณ์ฯ ให้สมาชิก อ.วังน้อย ทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ ณ ห้องประชุม อ.วั..More
เมื่อ 21 ก.ค. 58 อ่าน 933 ครั้ง
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณพ่อของท่าน ผอ.ธงชัย ชาวนา ผู้ประสานงานของสหกรณ์ วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม..More
เมื่อ 21 ก.ค. 58 อ่าน 1413 ครั้ง
สหกรณ์ฯ เยี่ยมบ้าน ผอ.ประยูร สุขจิตร ที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมของสหกรณ์ ที่บ้านท่านประสพอัคคีภัย ไฟ..More
เมื่อ 21 ก.ค. 58 อ่าน 1197 ครั้ง