ภาพข่าวกิจกรรม /ประชาสัมพันธ์
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด กำหนดจัดอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิกเพื่อส่งเสริมศักยภาพสมาชิ..More
เมื่อ 27 เม.ย. 58 อ่าน 1054 ครั้ง
ผู้จัดการและคณะร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 27 เมษายน 2558..More
เมื่อ 27 เม.ย. 58 อ่าน 1252 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุะยา จำกัดในวันที่ 22 เมษายน..More
เมื่อ 22 เม.ย. 58 อ่าน 1069 ครั้ง
งานวันสงกรานต์ ขึ้นปีใหม่ของไทย มีกิจกรรมรดน้ำผู้ใหญ่..More
เมื่อ 10 เม.ย. 58 อ่าน 1050 ครั้ง
ด่วน.. เปิดให้มีการชะลอการชำระเงินต้น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด เปิดให้มีการชะลอการชำร..More
เมื่อ 27 มี.ค. 58 อ่าน 1011 ครั้ง
คณะผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ถวายความจงรักภักดี ร่วมลงนามถวายพระ..More
เมื่อ 7 เม.ย. 58 อ่าน 1316 ครั้ง
วันที่ 20 มีนาคม 58 เวลา 13.30 น.คณะอนุกรรมการดำเนินการได้ประชุมยกร่างข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ขึ้น..More
เมื่อ 20 มี.ค. 58 อ่าน 1265 ครั้ง
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 58 ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 3 พร้อมให้การต้อนรับสหกรณ์จังหวัด..More
เมื่อ 25 ก.พ. 58 อ่าน 945 ครั้ง
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 58 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการ..More
เมื่อ 25 ก.พ. 58 อ่าน 1208 ครั้ง
เนื่องจากเนื้อหาข้อมูลในเว็บไซต์ของ สหกรณ์ฯเริ่มมีจำนวนมาก ขึ้นเพื่อเพิ่มการใช้งานให้มีประสิทธิภาพแล..More
เมื่อ 4 ก.พ. 58 อ่าน 1136 ครั้ง
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดตั้ง “กองทุนกลาง” เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการต่า..More
เมื่อ 30 ม.ค. 58 อ่าน 1039 ครั้ง
สหกรณ์ฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ในวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออ..More
เมื่อ 23 ธ.ค. 57 อ่าน 1008 ครั้ง