ภาพข่าวกิจกรรม /ประชาสัมพันธ์
ระบบสรุปรายงานหักรายเดือนในรอบหนึ่งปี ๒๕๕๘ เพื่อให้สมาชิกตรวจสอบข้อมูลรายการหักเงินได้สะดวกขึ้น แต่ใ..More
เมื่อ 18 ธ.ค. 58 อ่าน 1160 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด. เข้าร่วมโครงการสัมมนาสหกรณ์ภาคเอกชน เรื่องการบริหารความเสี่..More
เมื่อ 3 ธ.ค. 58 อ่าน 1200 ครั้ง
เรียนเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัดเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ ในวันเสาร์..More
เมื่อ 1 ธ.ค. 58 อ่าน 1389 ครั้ง
เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ รองผู้จัดการสหกรณ์ฯ ได้เข้าร่วมสัมมนาเรื่องเศรษฐกิจรุงหรือร่วงปีวอก..More
เมื่อ 28 พ.ย. 58 อ่าน 1039 ครั้ง
ผู้จัดการสหกรณ์ฯเข้าร่วมสัมมนา เรื่องการรณรงค์สหกรณ์ออมทรัพย์นำเงินมาลงทุนใน ชสอ. วันศุกร์ที่ 27 พ...More
เมื่อ 27 พ.ย. 58 อ่าน 1042 ครั้ง
เมื่อวันที่ ๒๐-๒๒ พฤศจิกายน ๕๘ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมส..More
เมื่อ 26 พ.ย. 58 อ่าน 1007 ครั้ง
ผลการสรรหาคณะกรรมการปรจำปี2559 เขต1,2และ4 ที่มีการเลือกตั้งในวันที่ 12พฤศจิกายน2558ผลการสรรหากรรมการ..More
เมื่อ 16 พ.ย. 58 อ่าน 1308 ครั้ง
ประกาศการรับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 1-20 ตุลาคม 2558 คลิก.. ดาวน์โหลดปร..More
เมื่อ 8 ต.ค. 58 อ่าน 1130 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์..More
เมื่อ 8 ต.ค. 58 อ่าน 1292 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ประจำปี ๒๕๕๘ ให้ผู้ท..More
เมื่อ 23 ก.ย. 58 อ่าน 1498 ครั้ง
สัมมนา "100 ปี กับการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทย" วันที่ 5-6 กันยายน 2558 ณ แฟนตาซี รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยน..More
เมื่อ 15 ก.ย. 58 อ่าน 1053 ครั้ง
ร่วมงานวันเกษียณอายุของ สพป.ชพ.เขต 1 ณ วันท่าการ้อง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 15 กั..More
เมื่อ 15 ก.ย. 58 อ่าน 1091 ครั้ง