ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานต์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลก

กิจกรรมสัมพันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ฯ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ณ ห้องประชุมนเรศวร ชั้น 3 สหกรณ์ออม..More
เมื่อ 21 ก.ค. 60 อ่าน 14 ครั้ง
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จ..More
เมื่อ 20 ก.ค. 60 อ่าน 22 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎ..More
เมื่อ 17 ก.ค. 60 อ่าน 18 ครั้ง
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯอบรมในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม..More
เมื่อ 7 ก.ค. 60 อ่าน 80 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ ได้เปิดรับสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์รับสมัครตั้งแต่วันศุกร์ที..More
เมื่อ 30 มิ.ย. 60 อ่าน 92 ครั้ง
รายละเอียด ดังนี้ 1. งดรับเงินฝากประจำ 24 เดือน 2. รับฝากเงินทุกประเภทรวมกันไม่เกินเดือนละ..More
เมื่อ 26 พ.ค. 60 อ่าน 137 ครั้ง
ประกาศ....วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 สหกรณ์ฯ หยุด 1 วันค่ะไปศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี ..More
เมื่อ 23 พ.ค. 60 อ่าน 88 ครั้ง
ประกาศ....การอบรม Photoshop เต็มแล้วค่ะ..More
เมื่อ 23 พ.ค. 60 อ่าน 104 ครั้ง
สัมมนาเรื่องร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบับที่่....พ.ศ.......กับอนาคตสหกรณ์ไทยและการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ..More
เมื่อ 23 พ.ค. 60 อ่าน 80 ครั้ง
ประธานฯ และผู้จัดการสหกรณ์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัดร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่องการกำกับดูแล..More
เมื่อ 19 พ.ค. 60 อ่าน 81 ครั้ง
เนื่องด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด กำหนดจัดอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิก เพื่อส่งเสริมศักย..More
เมื่อ 11 พ.ค. 60 อ่าน 557 ครั้ง
การให้บริการเงินกู้ More
เมื่อ 10 พ.ค. 60 อ่าน 828 ครั้ง


Copyright © Ayutthayatsc.net 2017