ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานต์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลก

กิจกรรมสัมพันธ์

รายละเอียด ดังนี้ 1. งดรับเงินฝากประจำ 24 เดือน 2. รับฝากเงินทุกประเภทรวมกันไม่เกินเดือนละ..More
เมื่อ 26 พ.ค. 60 อ่าน 20 ครั้ง
ประกาศ....วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 สหกรณ์ฯ หยุด 1 วันค่ะไปศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี ..More
เมื่อ 23 พ.ค. 60 อ่าน 16 ครั้ง
ประกาศ....การอบรม Photoshop เต็มแล้วค่ะ..More
เมื่อ 23 พ.ค. 60 อ่าน 23 ครั้ง
สัมมนาเรื่องร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบับที่่....พ.ศ.......กับอนาคตสหกรณ์ไทยและการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ..More
เมื่อ 23 พ.ค. 60 อ่าน 15 ครั้ง
ประธานฯ และผู้จัดการสหกรณ์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัดร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่องการกำกับดูแล..More
เมื่อ 19 พ.ค. 60 อ่าน 21 ครั้ง
เนื่องด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด กำหนดจัดอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิก เพื่อส่งเสริมศักย..More
เมื่อ 11 พ.ค. 60 อ่าน 382 ครั้ง
การให้บริการเงินกู้ More
เมื่อ 10 พ.ค. 60 อ่าน 543 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯได้จัดพิธีรดน้ำผู้ใหญ่ ในโอกาสวันสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ไทยเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพ..More
เมื่อ 20 เม.ย. 60 อ่าน 98 ครั้ง
แจ้งข่าวสมาชิกเรื่อง โครงการชะลอเงินต้น ประจำปี ๒๕๖๐สหกรณ์ฯเปิดให้ชะลอเงินต้น (เงินกู้สามัญและสามัญโ..More
เมื่อ 8 มี.ค. 60 อ่าน 356 ครั้ง
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่อบรมร่วมกับสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา..More
เมื่อ 21 ก.พ. 60 อ่าน 123 ครั้ง
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัดเปิดรับสมัครโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่า..More
เมื่อ 25 ม.ค. 60 อ่าน 183 ครั้ง
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙..More
เมื่อ 3 ม.ค. 60 อ่าน 286 ครั้ง


Copyright © Ayutthayatsc.net 2017