ภาพข่าวกิจกรรม /ประชาสัมพันธ์
ประกาศสหกรณ์ เรื่องการประกันชีวิตกลุ่ม (ภาคสหกรณ์) ทุนประกัน 150,000 บาท..More
เมื่อ 11 พ.ย. 64 อ่าน 334 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์หยุดทำธุรกรรมทางการเงิน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด..More
เมื่อ 5 พ.ย. 64 อ่าน 327 ครั้ง
ประกาศ สหกรณ์ขยายเวลา - การกู้เงินโครงการช่วยเหลือสมาชิกสู้ภัยโควิด(รอบ 3 ) และ ..More
เมื่อ 27 ต.ค. 64 อ่าน 711 ครั้ง
มติคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)..More
เมื่อ 19 ต.ค. 64 อ่าน 413 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ประจำปี 2565(รายละเอ..More
เมื่อ 15 ต.ค. 64 อ่าน 370 ครั้ง
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (PA) เชื่อมโยงหลักเกณฑ์การขอมีวิทยฐานะ และขอเลื่อนวิทยฐานะ (..More
เมื่อ 14 ต.ค. 64 อ่าน 373 ครั้ง
วิธีการเข้าดูใบเสร็จรายเดือนผ่าน Line Application และการลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผ่าน..More
เมื่อ 13 ต.ค. 64 อ่าน 487 ครั้ง
เรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี2565 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)เพิ่มหน่วยสรรหาในการลงคะแนน..More
เมื่อ 30 ก.ย. 64 อ่าน 304 ครั้ง
ประกาศ รับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2565 (รายละเอียดดังแนบ)..More
เมื่อ 29 ก.ย. 64 อ่าน 348 ครั้ง
สหกรณ์เปิดบริการชำระเงิน โอนเงิน ด้วยคิวอาร์โค้ดผ่านระบบพร้อมเพย์ เพียงแค่สแกนคิวอาร์โค้ด(QR Code)..More
เมื่อ 22 ก.ย. 64 อ่าน 283 ครั้ง
เอกสารประกอบการรับเงินช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายละเอียดตามเอกสารที่ประกาศ7 ก.ย. 64 อ่าน 659 ครั้ง
การสรรหารบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ประจำปี 2565(ประกาศสหกรณ์)..More
เมื่อ 2 ก.ย. 64 อ่าน 514 ครั้ง