ภาพข่าวกิจกรรม /ประชาสัมพันธ์
สหกรณ์เปิดบริการชำระเงิน โอนเงิน ด้วยคิวอาร์โค้ดผ่านระบบพร้อมเพย์ เพียงแค่สแกนคิวอาร์โค้ด(QR Code)..More
เมื่อ 22 ก.ย. 64 อ่าน 120 ครั้ง
ประกาศวันหยุดทำการ ประจำเดือนกันยายน 2564วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เป็นวันหยุด กรณีพิเศษตามมติ ครม..More
เมื่อ 21 ก.ย. 64 อ่าน 96 ครั้ง
เอกสารประกอบการรับเงินช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายละเอียดตามเอกสารที่ประกาศ7 ก.ย. 64 อ่าน 392 ครั้ง
สหกรณ์ฯได้โอนเงินโครงการเอื้ออาทรต่อสมาชิก สำหรับสมาชิกที่เกิดเดือน สิงหาคม3 ก.ย. 64 อ่าน 217 ครั้ง
การสรรหารบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ประจำปี 2565(ประกาศสหกรณ์)..More
เมื่อ 2 ก.ย. 64 อ่าน 334 ครั้ง
แต่งตั้งบุคคลลงลายมือชื่อเป็นพยานในสัญญาเงินกู้และสัญญาค้ำประกัน (เพิ่มเติม)รายละเอียดดังแนบ..More
เมื่อ 31 ส.ค. 64 อ่าน 222 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ การแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการกู้ฉุกเฉิน ATM (เอกสารประกอบดังแนบ)..More
เมื่อ 31 ส.ค. 64 อ่าน 192 ครั้ง
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการช่วยเหลือสมาชิกที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) พ.ศ.2564More
เมื่อ 28 ส.ค. 64 อ่าน 320 ครั้ง
มติคณะกรรมการดำเนินการ ปี2564 และมติ(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่3)..More
เมื่อ 26 ส.ค. 64 อ่าน 176 ครั้ง
โครงการชะลอการชำระหนี้เงินต้น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 (รายละเอียดดังแนบ)..More
เมื่อ 25 ส.ค. 64 อ่าน 446 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา ขอปิดเวลาการทำธุรกรรมทางการเงิน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เ..More
เมื่อ 23 ส.ค. 64 อ่าน 119 ครั้ง
ขั้นตอนการสมัครยินยอมหักหน้าบัญชีอัตโนมัติผ่านแอพกรุงไทย..More
เมื่อ 20 ส.ค. 64 อ่าน 219 ครั้ง