ภาพข่าวกิจกรรม /ประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 65 นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิ..More
เมื่อ 3 มี.ค. 65 อ่าน 149 ครั้ง
ประกาศวันหยุดทำการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 วันมาฆบูชา..More
เมื่อ 14 ก.พ. 65 อ่าน 250 ครั้ง
มติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ประจำปี2565..More
เมื่อ 11 ก.พ. 65 อ่าน 305 ครั้ง
ประกาศ ขยายระยะเวลาเปิดบริการโครงการเอื้ออาทรสมาชิกเพื่อชำระหนี้ ชพค./ธนวัฎ 60 ปี..More
เมื่อ 11 ก.พ. 65 อ่าน 407 ครั้ง
สหกรณ์ฯได้โอนเงินโครงการเอื้ออาทรต่อสมาชิก สำหรับสมาชิกที่เกิดเดือน มกราคม4 ก.พ. 65 อ่าน 204 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัดMore
เมื่อ 28 ม.ค. 65 อ่าน 2143 ครั้ง
สหกรณ์ฯได้โอนเงินโครงการเอื้ออาทรต่อสมาชิก สำหรับสมาชิกที่เกิดเดือนMore
เมื่อ 5 ม.ค. 65 อ่าน 294 ครั้ง
ประกาศ การให้กู้โครงการเงินกู้ฉุกเฉินด่วนพิเศษ (แบบฟอร์มการกู้ดังแนบ)..More
เมื่อ 4 ม.ค. 65 อ่าน 924 ครั้ง
ชสอ.และสหกรณ์ฯ ให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 ..More
เมื่อ 23 ธ.ค. 64 อ่าน 387 ครั้ง
แจ้งเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2564 เงินรางวัลพิเศษสำหรับสมาชิก..More
เมื่อ 9 ธ.ค. 64 อ่าน 948 ครั้ง
ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับใบรับเงินสหกรณ์ฯ ทาง Line (ปรับปรุงใหม่ )..More
เมื่อ 30 พ.ย. 64 อ่าน 860 ครั้ง
ตารางเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ประจำปี 2565 (สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สสอค. และ สส.ชสอ.)..More
เมื่อ 22 พ.ย. 64 อ่าน 411 ครั้ง