ภาพข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ คลิกดูทั้งหมด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ประกาศวันหยุดทำการ1 ก.ค. 65 อ่าน 10 ครั้ง
ประกาศ เรื่องยกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินประจำเดือนให้แก่สมาชิก (รายละเอียดดังแนบ)..More
เมื่อ 28 มิ.ย. 65 อ่าน 51 ครั้ง
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 โดยนายไพศาล ไหวฉลาด ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และ..More
เมื่อ 27 มิ.ย. 65 อ่าน 41 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล คนดี ศรี สกสค.อย.6 มิ.ย. 65 อ่าน 170 ครั้ง
สหกรณ์ฯได้โอนเงินโครงการเอื้ออาทรต่อสมาชิก สำหรับสมาชิกที่เกิดเดือน 2 มิ.ย. 65 อ่าน 128 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ประกาศวันหยุดทำการ ประจำเดือน มิถุนายน 2565..More
เมื่อ 1 มิ.ย. 65 อ่าน 112 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด แจ้งโครงการขอชะลอการชำระหนี้เงินต้นประจำปี 2565 ตั้งแต่เด..More
เมื่อ 26 พ.ค. 65 อ่าน 409 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จาก 5.75 เหลือ 5.50 บาท ตั้ง..More
เมื่อ 25 พ.ค. 65 อ่าน 168 ครั้ง
ประกาศ ขยายระยะเวลาเปิดบริการโครงการเอื้ออาทรสมาชิกเพื่อชำระหนี้ ชพค./ธนวัฏ 60 ปี ต่อไปถึงวันที่ 29 ..More
เมื่อ 19 พ.ค. 65 อ่าน 332 ครั้ง
ขั้นตอนการสมัครยินยอมหักหน้าบัญชีอัตโนมัติผ่านแอพกรุงไทย..More
เมื่อ 10 พ.ค. 65 อ่าน 186 ครั้ง
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ ทั้ง 3 สมาคม ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิก ปี2565 โดยกำหนดอายุของผู้สมั..More
เมื่อ 10 พ.ค. 65 อ่าน 167 ครั้ง
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นางนัทธมน ลักษณะโยธิน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัดร่วมต้อน..More
เมื่อ 6 พ.ค. 65 อ่าน 118 ครั้ง
  ประกาศการยกเลิกพิมพ์ใบเสร็จรับเงินประจำเดือน เมื่อ 2022-06-28 16:25:55 | เปิด 11 ครั้ง
  รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พ.ค. 65 เมื่อ 2022-06-07 08:41:47 | เปิด 91 ครั้ง
  ประกาศเรื่อง โครงการขอชะลอการชำระหนี้เงินต้น ประจำปี 2565 เมื่อ 2022-05-25 13:30:06 | เปิด 205 ครั้ง
  ประกาศเรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เมื่อ 2022-05-25 13:19:04 | เปิด 83 ครั้ง
  ประกาศ ขยายระยะเวลาเปิดบริการโครงการเอื้ออาทรสมาชิกเพื่อชำระหนี้ ชพค./ธนวัฎ 60 ปี เมื่อ 2022-05-19 15:20:08 | เปิด 94 ครั้ง
  รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เม.ย. 65 เมื่อ 2022-05-18 11:53:15 | เปิด 75 ครั้ง
  ประกาศการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2565 เมื่อ 2022-04-26 18:39:50 | เปิด 309 ครั้ง
  รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เมื่อ 2022-04-26 12:14:14 | เปิด 103 ครั้ง
  ประกาศผลการสอบราคาจัดจ้างการติดตั้งลิฟต์โดยสารพร้อมอุปกรณ์ เมื่อ 2022-03-28 14:32:45 | เปิด 100 ครั้ง
  รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เมื่อ 2022-03-22 16:25:50 | เปิด 190 ครั้ง
  วารสารสหกรณ์ ฉบับที่ 1 ประจำปี 2565 (ชุดที่ 62) เมื่อ 2022-03-17 14:12:14 | เปิด 138 ครั้ง
  ประกาศการสอบราคาจัดจ้างการติดตั้งลิฟต์โดยสารพร้อมอุปกรณ์ เมื่อ 2022-03-16 12:43:58 | เปิด 106 ครั้ง
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการผ่อนปรนชำระหนี้ ปี2564 เมื่อ 2022-03-11 11:32:52 | เปิด 100 ครั้ง
  มติคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565 เมื่อ 2022-02-11 13:59:56 | เปิด 283 ครั้ง
  รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 เมื่อ 2022-02-04 15:13:42 | เปิด 279 ครั้ง
  หลักเกณฑ์ว่าด้วยการให้เงินกู้ตามโครงการช่วยเหลือสมาชิกสู้ภัยโควิด รอบ 4 พ.ศ. 2565 เมื่อ 2022-01-28 15:45:05 | เปิด 927 ครั้ง
  รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เมื่อ 2022-01-18 18:41:15 | เปิด 174 ครั้ง
  รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เมื่อ 2022-01-18 18:40:37 | เปิด 119 ครั้ง
  ชสอ.และสหกรณ์ฯ ให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 เมื่อ 2021-12-23 14:48:22 | เปิด 194 ครั้ง

 

  แบบใบมอบฉันทะรับใบเสร็จรับเงินสหกรณ์ฯ
  แบบขอรับเงินช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ศพคู่สมรสสมาชิกเสียชีวิต
  แบบคำขอชะลอการชำระเงินต้น ประจำปี 2565
  แบบแสดงความจำนงการขอรับทุนการศึกษาบุตร ปี2565
  แบบฟอร์มหนังสือขอปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ประเภทสามัญ
  แบบฟอร์มหนังสือขอปรับโครงสร้างหนี้สัญญาสามัญโครงการสวัสดิการ
  แบบฟอร์มหนังสือขอปรับโครงสร้างหนี้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
  แบบฟอร์มหนังสือขอปรับโครงสร้างหนีสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน ATM/ ฉุกเฉินพิเศษ
  แบบฟอร์มคำขอกู้โครงการช่วยเหลือสมาชิกสู้ภัยโควิด รอบ 4
  แบบคำขอกู้โครงการเงินกู้ปันผลด่วนพิเศษ (เงินกู้ปันผล)
  แบบฟอร์มคำขอโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ (กรณีโอนย้ายต่างจังหวัด)
  แบบฟอร์ม ขอจ่ายค่าเบี้ยประกันเป็นเงินสด
  แบบฟอร์ม ขอลด-ยกเลิกทำประกันปี2565
  แบบฟอร์มใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่ม
  แบบขอรับเงินสวัสดิการบุตรแรกเกิด
  แบบฟอร์มขอยกเลิกการใช้บัตร ATM
  แบบฟอร์มขอรับเงินช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด - 19
ข่าวสหกรณ์ฯ

พิมพ์ใบสำคัญรับเงิน
เลขสมาชิก
รหัสผ่าน
ฉันไม่ใช่หุ่นยนต์
  : ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน..
  : ลงทะเบียนแล้ว 0 ราย
  : สมาชิกใช้บริการ 0 ครั้ง
ใบประชาสัมพันธ์

: อัตราดอกเบี้ย :
: ฝากออมทรัพย์ 1.50 %
: ฝากออมทรัพย์พิเศษ 1.95 %
: ฝากประจำ 6 เดือน (งดรับ) 2.45 %
: ฝากประจำ 12 เดือน (งดรับ) 2.95 %
: ฝากประจำ 24 เดือน (งดรับ) 3.45 %
: ฝากตามโครงการ (งดรับ) 3.90 %
รับฝากทุกประเภทรวมกันเดือนละไม่เกิน 50,000 บาท
**งดรับเงินฝากประจำทุกประเภท**
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
- กู้ทุกประเภท 5.75 %
- ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉินปันผล ร้อยละ 5.25 %
: เลขที่บัญชี สหกรณ์ฯ :


Ad Visitor Statistics
» 1 Online
» 1 Today
» 0 Yesterday
» 2 Week
» 1 Month
» 84 Year
» 44676 Total
Record: 458 (27.01.2021)
(Free PHP Counter)