ที่ปรึกษาสหกรณ์


นายดำหริ งิมสันเทียะ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ว่าที่ร.ต.สำรวย นกงาม
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายสุรชาติ เครือศรี
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายอุดมศักดิ์ เพชรผา
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายนรินทร์ เชาว์ประสิทธิ์
ที่ปรึกษาด้านการบริหาร

นายสมนึก อ่ำพันธ์
ที่ปรึกษาด้านการเงิน

นายปฏิญญา ไตรพรหม
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ

นายประภัสร์ แสงดา
ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย

นายศุภชัย บุญวัฒน์
ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วม
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน

Copyright © Ayutthayatsc.net 2017