ภาพข่าวกิจกรรม /ประชาสัมพันธ์
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปีการศึกษา 2563ยื่นใบแสดงความจำนง ตั..More
เมื่อ 26 พ.ค. 63 อ่าน 1148 ครั้ง
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกั..More
เมื่อ 19 พ.ค. 63 อ่าน 842 ครั้ง
สหกรณ์ฯ ได้โอนเงินโครงการสหกรณ์เอื้ออาทรต่อสมาชิกสำหรับสมาชิกที่เกิดเดือนเมษายน เข้าบัญชีของท่านเมื่..More
เมื่อ 5 พ.ค. 63 อ่าน 621 ครั้ง
ทำแบบทดสอบรับเกียรติบัตรสวยๆทันทีคลิกเข้าทำแบบสอบถาม..More
เมื่อ 29 เม.ย. 63 อ่าน 637 ครั้ง
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องโครงการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19โดยช่วยเหลือผู้ที่เป็นสมาฃิก บิดา มารดา คู่สม..More
เมื่อ 24 เม.ย. 63 อ่าน 720 ครั้ง
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องโครงการเงินกู้สามัญยกระดับคุณภาพชีวิต พิชิตโควิด-1930 เม.ย. 63 อ่าน 816 ครั้ง
ถ้อยแถลงจากประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด..More
เมื่อ 13 เม.ย. 63 อ่าน 1132 ครั้ง
สหกรณ์ฯ ได้โอนเงินโครงการสหกรณ์เอื้ออาทรต่อสมาชิกสำหรับสมาชิกที่เกิดเดือนมีนาคม เข้าบัญชีของท่านเมื่..More
เมื่อ 3 เม.ย. 63 อ่าน 511 ครั้ง
เพื่อความปลอดภัยของสมาชิก ด้วยความห่วงใยของสหกรณ์ฯ..More
เมื่อ 31 มี.ค. 63 อ่าน 645 ครั้ง
ขอความร่วมมือผู้ที่มาติดต่อสหกรณ์ฯ สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกท่านเพื่อความปลอดภัยของท่านและเพื่อนสมาชิก..More
เมื่อ 31 มี.ค. 63 อ่าน 594 ครั้ง
Co-Op ครูอยุธยา ใส่ใจคุณภาพชีวิต+พิชิต Covid-19..More
เมื่อ 30 มี.ค. 63 อ่าน 828 ครั้ง
ประกาศฯ เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19ประกาศ ณ วันที่ 2..More
เมื่อ 27 มี.ค. 63 อ่าน 685 ครั้ง