ภาพข่าวกิจกรรม /ประชาสัมพันธ์
ด้วยสถานการณ์ของโรคโควิด-19 เพื่อป้องการการแพร่ระบาดของโรคพนักงานสหกรณ์ WORK FROM HOME 50%More
เมื่อ 26 เม.ย. 64 อ่าน 166 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.09 น. ณ โดมอเนกประสงค์หลังสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศร..More
เมื่อ 9 เม.ย. 64 อ่าน 503 ครั้ง
7 เม.ย. 64 อ่าน 325 ครั้ง
สหกรณ์ฯ ได้โอนเงินโครงการสหกรณ์เอื้ออาทรต่อสมาชิกสำหรับสมาชิกที่เกิดเดือน กุมภาพันธ์ เข้าบัญชีของท่า..More
เมื่อ 2 เม.ย. 64 อ่าน 375 ครั้ง
สหกรณ์ฯ ได้โอนเงินโครงการสหกรณ์เอื้ออาทรต่อสมาชิกสำหรับสมาชิกที่เกิดเดือนมกราคมเข้าบัญชีของท่านเมื่อ..More
เมื่อ 5 ก.พ. 64 อ่าน 395 ครั้ง
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 61 ได้มีมติในการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัดประจำปี 25..More
เมื่อ 29 ม.ค. 64 อ่าน 423 ครั้ง
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องโครงการชะลอการชำระหนี้เงินต้น ประจำปี 256420 ม.ค. 64 อ่าน 471 ครั้ง
ชสอ.และสหกรณ์ฯ ให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการละ 15,000 บาท(เอกสา..More
เมื่อ 12 ม.ค. 64 อ่าน 433 ครั้ง
เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกและเป็นของขวัญปีใหม่คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 61มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยเ..More
เมื่อ 29 ธ.ค. 63 อ่าน 824 ครั้ง
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการให้กู้โครงการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินปันผลตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เป็นต้..More
เมื่อ 23 ธ.ค. 63 อ่าน 606 ครั้ง
..More
เมื่อ 21 ธ.ค. 63 อ่าน 375 ครั้ง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสหกรณ์โดยให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในลำดับที่..More
เมื่อ 13 ธ.ค. 63 อ่าน 391 ครั้ง