ภาพข่าวกิจกรรม /ประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ฯได้โอนเงินโครงการเอื้ออาทรต่อสมาชิก สำหรับสมาชิกที่เกิดเดือน 5 พ.ค. 65 อ่าน 118 ครั้ง
ประกาศ เรื่องการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2565 (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ)..More
เมื่อ 27 เม.ย. 65 อ่าน 245 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ประกาศวันหยุดทำการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565..More
เมื่อ 3 พ.ค. 65 อ่าน 147 ครั้ง
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัดวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องนเรศวร ..More
เมื่อ 22 เม.ย. 65 อ่าน 140 ครั้ง
นางนัทธมน ลักษณะโยธิน ผู้จัดการและพนักงานสหกรณ์ฯ ร่วมขอพรจาก ท่านไพศาล ไหวฉลาด ประธานกรรมการและท่านส..More
เมื่อ 12 เม.ย. 65 อ่าน 125 ครั้ง
สหกรณ์ฯได้โอนเงินโครงการเอื้ออาทรต่อสมาชิก สำหรับสมาชิกที่เกิดเดือน 5 เม.ย. 65 อ่าน 155 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด แจ้งประกาศวันหยุดประจำเดือนเมษายน 2565..More
เมื่อ 5 เม.ย. 65 อ่าน 145 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ได้แจ้งผลการสอบราคาจัดจ้างการติดตั้งลิฟต์โดยสารพร้อมอุปกรณ์ ..More
เมื่อ 28 มี.ค. 65 อ่าน 117 ครั้ง
ประกาศการจัดจ้างลิฟต์โดยสารพร้อมอุปกรณ์ ภายในอาคารสำนักงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกั..More
เมื่อ 16 มี.ค. 65 อ่าน 145 ครั้ง
วันที่ 7 มีนาคม 2565 นายไพศาล ไหวฉลาด เป็นประธานการประชุมศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการสหกรณ์ออมทรัพย์ค..More
เมื่อ 8 มี.ค. 65 อ่าน 159 ครั้ง
ประมวลภาพวันประชุมใหญ่สามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ประจำปี 2564 วันที่ 25 ธันวาคม 2..More
เมื่อ 4 มี.ค. 65 อ่าน 213 ครั้ง
สหกรณ์ฯได้โอนเงินโครงการเอื้ออาทรต่อสมาชิก สำหรับสมาชิกที่เกิดเดือน กุมภาพันธ์4 มี.ค. 65 อ่าน 214 ครั้ง