ภาพข่าวกิจกรรม /ประชาสัมพันธ์
ประกาศสหกรณ์ เรื่องการประกันชีวิตกลุ่ม (ภาคสหกรณ์) ทุนประกัน 150,000 บาท..More
เมื่อ 11 พ.ย. 64 อ่าน 163 ครั้ง
สหกรณ์ฯได้โอนเงินโครงการเอื้ออาทรต่อสมาชิก สำหรับสมาชิกที่เกิดเดือน ตุลาคมMore
เมื่อ 5 พ.ย. 64 อ่าน 103 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์หยุดทำธุรกรรมทางการเงิน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด..More
เมื่อ 5 พ.ย. 64 อ่าน 158 ครั้ง
ประกาศ สหกรณ์ขยายเวลา - การกู้เงินโครงการช่วยเหลือสมาชิกสู้ภัยโควิด(รอบ 3 ) และ ..More
เมื่อ 27 ต.ค. 64 อ่าน 386 ครั้ง
มติคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)..More
เมื่อ 19 ต.ค. 64 อ่าน 238 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ประจำปี 2565(รายละเอ..More
เมื่อ 15 ต.ค. 64 อ่าน 184 ครั้ง
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (PA) เชื่อมโยงหลักเกณฑ์การขอมีวิทยฐานะ และขอเลื่อนวิทยฐานะ (..More
เมื่อ 14 ต.ค. 64 อ่าน 174 ครั้ง
วิธีการเข้าดูใบเสร็จรายเดือนผ่าน Line Application และการลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผ่าน..More
เมื่อ 13 ต.ค. 64 อ่าน 299 ครั้ง
สหกรณ์ฯได้โอนเงินโครงการเอื้ออาทรต่อสมาชิก สำหรับสมาชิกที่เกิดเดือน กันยายน

5 ต.ค. 64 อ่าน 124 ครั้ง

ประกาศวันหยุดทำการ ประจำเดือน ตุลาคม 2564..More
เมื่อ 1 ต.ค. 64 อ่าน 152 ครั้ง
เรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี2565 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)เพิ่มหน่วยสรรหาในการลงคะแนน..More
เมื่อ 30 ก.ย. 64 อ่าน 129 ครั้ง
ประกาศ รับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2565 (รายละเอียดดังแนบ)..More
เมื่อ 29 ก.ย. 64 อ่าน 95 ครั้ง