ภาพข่าวกิจกรรม /ประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด เปิดโครงการเงินกู้ช่วยเหลือสมาชิกสู้ภัยโควิด (รอบ3) More
เมื่อ 28 พ.ค. 64 อ่าน 2568 ครั้ง
วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นำโดย ผอ.ไพศาล ไหวฉลาด ประธานMore
เมื่อ 25 พ.ค. 64 อ่าน 295 ครั้ง
วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ  ..More
เมื่อ 25 พ.ค. 64 อ่าน 248 ครั้ง
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) เปิดรับสมัครสมาชิก ..More
เมื่อ 21 พ.ค. 64 อ่าน 373 ครั้ง
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการขอรับทุ..More
เมื่อ 6 พ.ค. 64 อ่าน 630 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา ได้โอนเงินโครงการเอื้ออาทรต่อสมาชิกสำหรับสมาชิกที่เกิดเดือน เมษายน..More
เมื่อ 5 พ.ค. 64 อ่าน 306 ครั้ง
ประกาศวันหยุดทำการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564..More
เมื่อ 29 เม.ย. 64 อ่าน 311 ครั้ง
ด้วยสถานการณ์ของโรคโควิด-19 เพื่อป้องการการแพร่ระบาดของโรคพนักงานสหกรณ์ WORK FROM HOME 50%More
เมื่อ 26 เม.ย. 64 อ่าน 153 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.09 น. ณ โดมอเนกประสงค์หลังสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศร..More
เมื่อ 9 เม.ย. 64 อ่าน 424 ครั้ง
7 เม.ย. 64 อ่าน 295 ครั้ง
สหกรณ์ฯ ได้โอนเงินโครงการสหกรณ์เอื้ออาทรต่อสมาชิกสำหรับสมาชิกที่เกิดเดือน กุมภาพันธ์ เข้าบัญชีของท่า..More
เมื่อ 2 เม.ย. 64 อ่าน 360 ครั้ง
สหกรณ์ฯ ได้โอนเงินโครงการสหกรณ์เอื้ออาทรต่อสมาชิกสำหรับสมาชิกที่เกิดเดือนมกราคมเข้าบัญชีของท่านเมื่อ..More
เมื่อ 5 ก.พ. 64 อ่าน 374 ครั้ง