ภาพข่าวกิจกรรม /ประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ประกาศวันหยุดทำการ1 ก.ค. 65 อ่าน 10 ครั้ง
ประกาศ เรื่องยกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินประจำเดือนให้แก่สมาชิก (รายละเอียดดังแนบ)..More
เมื่อ 28 มิ.ย. 65 อ่าน 51 ครั้ง
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 โดยนายไพศาล ไหวฉลาด ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และ..More
เมื่อ 27 มิ.ย. 65 อ่าน 41 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล คนดี ศรี สกสค.อย.6 มิ.ย. 65 อ่าน 170 ครั้ง
สหกรณ์ฯได้โอนเงินโครงการเอื้ออาทรต่อสมาชิก สำหรับสมาชิกที่เกิดเดือน 2 มิ.ย. 65 อ่าน 128 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ประกาศวันหยุดทำการ ประจำเดือน มิถุนายน 2565..More
เมื่อ 1 มิ.ย. 65 อ่าน 112 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด แจ้งโครงการขอชะลอการชำระหนี้เงินต้นประจำปี 2565 ตั้งแต่เด..More
เมื่อ 26 พ.ค. 65 อ่าน 409 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จาก 5.75 เหลือ 5.50 บาท ตั้ง..More
เมื่อ 25 พ.ค. 65 อ่าน 168 ครั้ง
ประกาศ ขยายระยะเวลาเปิดบริการโครงการเอื้ออาทรสมาชิกเพื่อชำระหนี้ ชพค./ธนวัฏ 60 ปี ต่อไปถึงวันที่ 29 ..More
เมื่อ 19 พ.ค. 65 อ่าน 332 ครั้ง
ขั้นตอนการสมัครยินยอมหักหน้าบัญชีอัตโนมัติผ่านแอพกรุงไทย..More
เมื่อ 10 พ.ค. 65 อ่าน 186 ครั้ง
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ ทั้ง 3 สมาคม ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิก ปี2565 โดยกำหนดอายุของผู้สมั..More
เมื่อ 10 พ.ค. 65 อ่าน 167 ครั้ง
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นางนัทธมน ลักษณะโยธิน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัดร่วมต้อน..More
เมื่อ 6 พ.ค. 65 อ่าน 118 ครั้ง