ภาพข่าวกิจกรรม /ประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับใบรับเงินสหกรณ์ฯ ทาง Line (ปรับปรุงใหม่ )..More
เมื่อ 30 พ.ย. 64 อ่าน 50 ครั้ง
สหกรณ์ฯได้โอนเงินโครงการเอื้ออาทรต่อสมาชิก สำหรับสมาชิกที่เกิดเดือน 30 พ.ย. 64 อ่าน 31 ครั้ง
ตารางเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ประจำปี 2565 (สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สสอค. และ สส.ชสอ.)..More
เมื่อ 22 พ.ย. 64 อ่าน 99 ครั้ง
เปิดรับสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก 3 สมาคม (สสอค.) (สส.ชสอ.)(สส.สท.)..More
เมื่อ 19 พ.ย. 64 อ่าน 138 ครั้ง
ผลการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ประจำปี 2565 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ..More
เมื่อ 16 พ.ย. 64 อ่าน 81 ครั้ง
อัตราการเก็บเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม (ภาคสมาชิก) ประจำปี 2565 หักจากเงินเดือน 4 เดือน..More
เมื่อ 16 พ.ย. 64 อ่าน 187 ครั้ง
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 วันที่ 25 ธันวาคม 2564..More
เมื่อ 11 พ.ย. 64 อ่าน 173 ครั้ง
ประกาศสหกรณ์ เรื่องการประกันชีวิตกลุ่ม (ภาคสหกรณ์) ทุนประกัน 150,000 บาท..More
เมื่อ 11 พ.ย. 64 อ่าน 131 ครั้ง
สหกรณ์ฯได้โอนเงินโครงการเอื้ออาทรต่อสมาชิก สำหรับสมาชิกที่เกิดเดือน ตุลาคมMore
เมื่อ 5 พ.ย. 64 อ่าน 86 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์หยุดทำธุรกรรมทางการเงิน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด..More
เมื่อ 5 พ.ย. 64 อ่าน 108 ครั้ง
ประกาศ สหกรณ์ขยายเวลา - การกู้เงินโครงการช่วยเหลือสมาชิกสู้ภัยโควิด(รอบ 3 ) และ ..More
เมื่อ 27 ต.ค. 64 อ่าน 337 ครั้ง
มติคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)..More
เมื่อ 19 ต.ค. 64 อ่าน 214 ครั้ง