คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๕๙


นายดำหริ งิมสันเทียะ
ประธานกรรมการ

นายนรินทร์ เชาว์ประสิทธิ์
รองประธานกรรมการ คนที่ ๑

นายวันชัย แก้วเสนา
รองประธานกรรมการ คนที่ ๒

    นายอนุกูล ผดุงรส
    กรรมการและเหรัญญิก

นายมานพ ทับเงิน    
กรรมการและเลขานุการ    

นายศักดิ์ผจญ เริงใจ
ประธานกรรมการเงินกู้

นายบุญเติม เจริญ
ประธานกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายสมชาย พูลเจริญ
กรรมการเงินกู้

นายสนั่น เล็กผลา
กรรมการเงินกู้

นายวีรพล ผาสุขใจ
กรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายนพรัตน์ ศรศิลป์
กรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

ว่าที่ร.ต.สมชาย โอนอ่อน
กรรมการเงินกู้

สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร
กรรมการและเลขานุการเงินกู้

นายอุทัย ภู่เจริญ
กรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายเกรียงศักดิ์ จิตระเดช
กรรมการและเลขานุการการศึกษาและประชาสัมพันธ์
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน

Copyright © Ayutthayatsc.net 2017