💠 ประกาศวันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด แจ้งหยุดทำการ ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

เนื่องจากไปศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

[ เมื่อ: 13 ก.พ. 66 ] อ่าน: 235