ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศวันหยุดทำการ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ เมื่อ: 3 ธ.ค. 65] อ่าน: 12
สหกรณ์ฯ โอนเงินโครงการเอื้ออาทรต่อสมาชิก สำหรับสมาชิกที่เกิดเดือน พฤศจิกายน [ เมื่อ: 30 พ.ย. 65] อ่าน: 26
แจ้งปิดทำธุรกรรมทางการเงินในวันสิ้นปีบัญชีสหกรณ์ฯ [ เมื่อ: 25 พ.ย. 65] อ่าน: 80
ประกาศ ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 23565 [ เมื่อ: 15 พ.ย. 65] อ่าน: 210
ประกาศผลการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ประจำปี 2566 และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2566 - 2567 [ เมื่อ: 11 พ.ย. 65] อ่าน: 213
สหกรณ์ฯ โอนเงินโครงการเอื้ออาทรต่อสมาชิก สำหรับสมาชิกที่เกิดเดือน ตุลาคม [ เมื่อ: 4 พ.ย. 65] อ่าน: 155
ประกาศ เบี้ยประกันกลุ่มภาคสมาชิก ประจำปี 2566 [ เมื่อ: 26 ต.ค. 65] อ่าน: 511
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ประจำปี 2566 [ เมื่อ: 12 ต.ค. 65] อ่าน: 392
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2566-67 [ เมื่อ: 12 ต.ค. 65] อ่าน: 317
ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับฝากเงินโครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2565 เพิ่มเติม [ เมื่อ: 11 ต.ค. 65] อ่าน: 166
ประกาศ การประกันชีวิตกลุ่ม (ภาคสมาชิก) ให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด [ เมื่อ: 10 ต.ค. 65] อ่าน: 223
สหกรณ์ฯ โอนเงินโครงการเอื้ออาทรต่อสมาชิก สำหรับสมาชิกที่เกิดเดือน กันยายน [ เมื่อ: 5 ต.ค. 65] อ่าน: 153