💠 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ
  วันที่ 16 มกราคม 2566  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด นำโดย นางนัทธมน  ลักษณะโยธิน 
ผู้จัดการสหกรณ์ฯ  ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานในพิธี
[ เมื่อ: 16 ม.ค. 66 ] อ่าน: 323