ประกาศ การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2566
  ประกาศ เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ประจำปี 2566 และการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2566 (รายละเอียดดังแนบ)(ใบสมัครรับการสรรหา)

[ เมื่อ: 29 ก.ย. 65 ] อ่าน: 186