ร่วมต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ
  วันที่ 6 พฤษภาคม 2565  นางนัทธมน ลักษณะโยธิน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด 
ร่วมต้อนรับ นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และชี้แจงเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนี้สินครูของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
[ เมื่อ: 6 พ.ค. 65 ] อ่าน: 52