นางนัทธมน ลักษณะโยธิน ผู้จัดการและพนักงานสหกรณ์ฯ ร่วมขอพรจาก ท่านไพศาล ไหวฉลาด ประธานกรรมการและท่านสมนึก อ่ำพันธ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ เนื่อ
  นางนัทธมน  ลักษณะโยธิน ผู้จัดการและพนักงานสหกรณ์ฯ ร่วมขอพรจาก ท่านไพศาล  ไหวฉลาด ประธานกรรมการและท่านสมนึก อ่ำพันธ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์และปีใหม่ไทย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
[ เมื่อ: 12 เม.ย. 65 ] อ่าน: 72