การประชุมศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
  วันที่ 7 มีนาคม 2565 นายไพศาล ไหวฉลาด เป็นประธานการประชุมศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ สนง. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา 
[ เมื่อ: 8 มี.ค. 65 ] อ่าน: 106