พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ วันสหกรณ์แห่งชาติ ณ สนง.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
 
       เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 65  นายวีระชัย  นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
ถวายพานพุ่มสักการะ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย"  เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565  โดยมีนายธนรัฐ โคจรานนท์  สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายไพศาล ไหวฉลาด  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ผู้แทนสหกรณ์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
[ เมื่อ: 3 มี.ค. 65 ] อ่าน: 101