💠 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด จัดประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2564
  วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ                                                         นำโดย ผอ.ไพศาล  ไหวฉลาด ประธานกรรมการสหกรณ์  ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ                                 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ชุดที่ 61 ครั้งที่ 8/2564 
[ เมื่อ: 23 มิ.ย. 64 ] อ่าน: 757