ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัดกับสำนักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นำโดย ผอ.ไพศาล  ไหวฉลาด ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด และนายศุภชัย  บุญวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัดกับสำนักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดโครงการเอื้ออาทรสมาชิกเพื่อชำระหนี้ ช../ธนวัฎ 60 ปี เพื่อเป็นการลดภาระหนี้ของสมาชิก ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด                                                    

[ เมื่อ: 25 พ.ค. 64 ] อ่าน: 573