สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด จัดประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2564
 

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ                                                    นำโดย ผอ.ไพศาล  ไหวฉลาด ประธานกรรมการสหกรณ์  ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ                                 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ชุดที่ 61 ครั้งที่ 7/2564 

[ เมื่อ: 25 พ.ค. 64 ] อ่าน: 461