ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับฝากเงินโครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2565 เพิ่มเติม

    เนื่องจากสมาชิกที่เกษียณอายุราชการจะได้รับเงินพึงได้จากกรมบัญชีกลางไม่พร้อมกัน มติที่ประชุมจึงควรปรับหลักเกณฑ์การฝากเงินจากเดิมฝากได้เพียงครั้งเดียวเป็นฝากกี่ครั้งก็ได้ แต่ทั้งนี้วงเงินฝากรวมต้องไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ตามประกาศดังแนบ
เปิด 275 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :11 ต.ค. 65
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน