ประมวลภาพการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกและบุคลากร การพัฒนาครู "นำวางแผน นำคิด นำทำ" การขอมี ขอเลื่อนวิทยฐานะ (วPA) รุ่นที่ 2

    วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุุธยา จำกัด  ดำเนินการจัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกและบุคลากร  การพัฒนาครู "นำวางแผน นำคิด นำทำ" การขอมี ขอเลื่อนวิทยฐานะ (วPA) รุ่นที่ 2  โดยนายปรีชา  งามประดับ ประธานกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และนายลำเพย เย็นมนัส ผู้อำนวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญ เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้  
เปิด 529 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :30 ก.ย. 65
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน