ประมวลภาพการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกและบุคลากร การพัฒนาครู "นำวางแผน นำคิด นำทำ" การขอมี ขอเลื่อนวิทยฐานะ (วPA) รุ่นที่ 1โดยนายไพศาล ไหวฉลาด ประ

    เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ได้จัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกและบุคลากร  การพัฒนาครู "นำวางแผน นำคิด นำทำ" การขอมี ขอเลื่อนวิทยฐานะ (วPA) รุ่นที่ 1  โดย นายไพศาล ไหวฉลาด ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และ นายลำเพย เย็นมนัส  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญ เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้  ดำเนินการโดย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
เปิด 427 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :30 ก.ย. 65
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน