ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

   
เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกและเป็นของขวัญปีใหม่ 
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 61 
มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามประกาศฯ
(เอกสารประกาศฯ)


เปิด 915 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :29 ธ.ค. 63
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน