ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสหกรณ์

   
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นพนักงานสหกรณ์ ตำแหน่งพนักงานสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้
24 พฤศจิกายน 2563 - 8 ธันวาคม 2563           -  รับสมัครสอบ
  9 ธันวาคม 2563                                         -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
12 ธันวาคม 2563                                         -  สอบคัดเลือก ภาค ก. (ความรู้ทั่วไป)
13 ธันวาคม 2563                                         -  สอบคัดเลือก ภาค ข. (ภาคปฏิบัติ)
                                                                 -  สอบคัดเลือก ภาค ค. (สัมภาษณ์)
14 ธันวาคม 2563                                         -  ประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสหกรณ์

เปิด 441 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :23 พ.ย. 63
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน