ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องกำหนดวงเงินรับฝากทุกประเภทของสมาชิก

    ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องกำหนดวงเงินรับฝากทุกประเภทของสมาชิก
กำหนดวงเงินรับฝากทุกประเภทของสมาชิกไม่เกิน 100,000 บาท ต่อราย/ต่อเดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
เปิด 454 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :24 ส.ค. 63
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน