ประกาศสหกรณ์ฯเรื่องการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ชุดที่ 60 ประจำปี 2563

    การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ชุดที่ 60 ประจำปี 2563
ประกาศสหกรณ์ ฯ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา
ใบสมัครรับการสรรหา
เปิด 576 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :24 ก.ย. 62
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน