ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสหกรณ์

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสหกรณ์ และทำการสอบในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2561 ตามประกาศ ขอให้ผู้เข้ารับสอบคัดเลือกปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด

 เอกสารประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือก
เปิด 766 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :16 ต.ค. 61
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน