ประกาศการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562

    ปฏิทินการสรรหาประธานกรรมการดำเนินการและกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 59 ประจำปี 2562 
    
       1-12 ตุลาคม 2561          รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา
          18 ตุลาคม 2561          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
     1 พฤศจิกายน 2561          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา
   15 พฤศจิกายน 2561          ดำเนินการสรรหา เวลา 09.00-14.00 น. ณ หน่วยสรรหา
   16 พฤศจิกายน 2561          ประกาศผลการสรรหา

   เอกสารประกาศสหกรณ์ฯ  รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา
    Download  ใบสมัครรับการสรรหา
เปิด 838 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :27 ก.ย. 61
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน