ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2561

    ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมนเรศวร ชั้น 3 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา ลงทะเบียนเวลา 08.30-10.00 น.
เปิด 1146 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :25 ก.ย. 61
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน