การปรับโครงสร้างหนี้สมาชิกสหกรณ์ 2561

    เนื่องจากสมาชิกบางรายมีปัญหาเรื่องการชำระหนี้ จำเป็นต้องปรับโครงสร้างหนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ดังนั้นทางคณะกรรมการมีความเห็นสมควรมีการปรับโครงสร้างให้สมาชิกเพื่อแบ่งเบาภาระโดยมีหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ตามรายละเอียด

เปิด 1175 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :24 ส.ค. 61
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน