เปิดบริการเงินกู้โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อชำระหนี้ ช.พ.ค.

    คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 58 เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 อนุมัติให้เปิดบริการเงินกู้โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อชำระหนี้ ช.พ.ค. เพื่อให้บริการด้านเงินกู้และลดภาระในการชำระหนี้ นำไปแก้ปัญหาและปรับพื้นฐานค่าครองชีพในการดำรงชีพ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รายละเอียดตามเอกสาร
  1. เอกสารประกาศปรับโครงสร้างหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยธุยา จำกัด
  2. เอกสารประกาศเปิดบริการเงินกู้โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อชำระหนี้ ช.พ.ค.


เปิด 5101 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :23 ส.ค. 61
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน