ประกาศผลการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งชุดที่ 58 ประจำปี 2561

    ประกาศผลการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ ชุดที่ 58 ประจำปี 2561
และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2561
  
  แฟ้มเอกสารผลการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ ชุดที่ 58 ประจำปี 2561

  แฟ้มเอกสารผลการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2561
เปิด 1014 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :16 พ.ย. 60
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน