ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการ,กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2560

    ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการ,กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2560
 
เอกสารประกอบ

เปิด 1175 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :27 ก.ย. 59
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน